декември 10, 2018 • 0 Comments Седмична оферта

Тази седмица (10.12.2018 г.- 16.12.2018 г.) магазини Хумана в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна...

Read More
ноември 6, 2018 • 0 Comments Околна среда и устойчиво земеделие

подпомагане на дребните селскостопански производители да развиват селскостопански, животновъдни, горски и агро-бизнес умения. Стимулиране на...

Read More
ноември 5, 2018 • 0 Comments Здравеопазване

ХИВ, СПИН, малария, туберкулоза и недохранване представляват сериозни предизвикателства за общественото здравеoпазване, които възпрепятстват икономическото...

Read More
ноември 4, 2018 • 0 Comments Образование

Хумана Пийпъл ту Пийпъл вярва в силата на образованието като ключ към дългосрочното развитие на...

Read More
октомври 19, 2018 • 0 Comments Пътуване до Индия

През периода от 05.10.2018 до 14.10.2018 служители на Хумана България и Хумана Румъния посетиха своите...

Read More