Сортировъчен център

Дрехи, внесени от организациите на Хумана в Италия, Германия, Австрия, Норвегия, Швеция и Дания

Рециклирането на дрехи допринася за борбата срещу глобалното затопляне чрез намаляване на емисиите.

Използваните дрехи се събират от Хумана в различни страни в цяла Европа. Сортировъчният център на България получава дрехи от Италия, Германия, Австрия, но също така и от Дания, Швеция и Норвегия, които предлагат разнообразие и по-голямо качество на предлаганите дрехи втора употреба в нашата верига магазини. Събирането на дрехи се управлява от национални организации на Хумана, които допринасят за финансиране на проекти за развитие, насърчавани от Хумана Пийпъл ту Пийпъл.

Повторното използване и рециклиране на дрехи допринася за борбата с глобалното затопляне чрез намаляване на емисиите на CO2, отпадъците от депата и ненужното търсене на ресурси, необходими за производството на нови дрехи. Преди да стигнат до магазините, дрехите се обработват в сортировъчен център, разположен в град Варна. Тук те се разделят на различни категории с различни местоназначения.

Научете повече »

Хумана България в цифри за 2017 г.

1.015.745

Купувачи в магазини Хумана

2.088.000

Продадени бройки дрехи в магазини Хумана в България

1.130.005

Дрехи за износ за магазини Хумана в други страни

1.782.360

Дрехи за износ в Африка

61.988

пластмаса за рециклиране от сортирани стоки

26.612

хартия за рециклиране от сортирани стоки

1.003.319

памук за рециклиране от сортирани стоки

Консумирай по-малко с повторна употреба!

Дрехи втора употреба на едро? Внос от повече от 7 страни