Сортировъчен център

Дрехи, внесени от организациите на Хумана в Италия, Германия, Австрия, Норвегия, Швеция и Дания

Рециклирането на дрехи допринася за борбата срещу глобалното затопляне чрез намаляване на емисиите.

Използваните дрехи се събират от Хумана в различни страни в цяла Европа. Сортировъчният център на България получава дрехи от Италия, Германия, Австрия, но също така и от Дания, Швеция и Норвегия, които предлагат разнообразие и по-голямо качество на предлаганите дрехи втора употреба в нашата верига магазини. Събирането на дрехи се управлява от национални организации на Хумана, които допринасят за финансиране на проекти за развитие, насърчавани от Хумана Пийпъл ту Пийпъл.

Повторното използване и рециклиране на дрехи допринася за борбата с глобалното затопляне чрез намаляване на емисиите на CO2, отпадъците от депата и ненужното търсене на ресурси, необходими за производството на нови дрехи. Преди да стигнат до магазините, дрехите се обработват в сортировъчен център, разположен в град Варна. Тук те се разделят на различни категории с различни местоназначения.

Научете повече »

Хумана България в цифри за 2022 г.

1,871,464

Купувачи в магазини Хумана

4,415,810

Продадени бройки дрехи в магазини Хумана в България

3,137,631

Дрехи за износ в Африка в кг.

1,527,606

Дрехи за износ за магазини Хумана в други страни в кг.

95,299

пластмаса за рециклиране от сортирани стоки в кг.

1,298,661 кг

памук за рециклиране от сортирани стоки в кг.

Консумирай по-малко с повторна употреба!

Дрехи втора употреба на едро? Внос от повече от 7 страни