През периода от 05.10.2018 до 14.10.2018 служители на Хумана България и Хумана Румъния посетиха своите колеги от Хумана Индия, за да разгледат проектите, по които те работят в полза на хора в неравностойно положение. Te са свързани със създаването на училища за деца от бедни райони; училища за учители; различни професионални курсове за бедни жени; образоване на хора от селските райони в земеделие и животновъдство за по-висока производителност; използването на биогаз системи за готвене и осветление; микрофинансиране на жени за създаване на собствен бизнес; програми за подобряване на хигиената, предпазване от болести като СПИН, туберкулоза и др.