Защо Хумана стартира проект за градско социално земеделие във Варна?

Много от хората познават Хумана като магазини за дрехи втора употреба. Повечето от тях не знаят, че зад тези магазини за дрехи стои идеята за разработване и финансиране на проекти за защита на околната среда.

Ето защо един от основните източници на финансиране идва от събирането, сортирането и продажбата на дрехи и обувки втора употреба. Чрез повторното използване на текстила Хумана подкрепя проекти и насърчава опазването на околната среда като с тези дейности изпълнява ангажимента към трите важни „R“ за екологични програми:
Reduce: Намаляване обема на облеклото;
Reuse: Използване на дрехите многократно;
Recycle: Рециклиране на дрехите, които са в лошо състояние, за да могат да бъдат трансформирани в други продукти;

С финансирането, генерирано от облеклото, Хумана финансира проекти за международно сътрудничество в области като образование, здравеопазване, социална интеграция, селско стопанство, развитие на селските райони и развитие на общността.

Защо проект за градско земеделие?

• Чрез екологичното земеделие се стремим да приобщим хората към каузата ограничаване на глобалното затопляне чрез екологични практики;
• Да възстановим градската среда;
• Да създадем силни връзки между хората;
• Да популяризираме устойчивото и екологично земеделие;

Ние считаме, че всеки човек трябва да бъде социално отговорен и активен в действията си по опазване на околната среда.

Как го правим?
  1. Намираме 2000 кв.м. обработваема площ;
  2. Интервюираме активисти, желаещи да се включат в програмата;
  3. Извършваме теоретично и практическо обучение;
  4. Избираме 15 активиста;
  5. На всеки активист предоставяме 28.8 кв.м. обработваема площ за производство на продукти за собствена консумация;
  6. Провеждаме 22 семинара;
  7. Създаваме независим и устойчив екип;
Продължителност на програмата 2 години;
За повече информация вижте на : https://www.facebook.com/3CVarna/