На 04.05.2019 Хумана България откри официално със служителите си преместването в нов сортировъчен център, намиращ се в гр.Варна на бул.Сливница 220