Образованието е мощен инструмент в ръцете на хората в стремежа им към по-добър живот, който има дългосрочно въздействие върху тяхното развитие. Повече от 25 години Хумана Пийпъл ту Пийпъл прилага стратегия за дългосрочна подкрепа за общественото образование. Образователните програми са насочени към ученици от всички възрасти и подпомагат детското образование в маргинализирани общности и такива живеещи в трудни условия. Програмите достигат до 1.6 милиона души в 276 различни проектни звена и включват следните направления:

  • Обучение на учители и укрепване на училища за подобряване на достъпа до качествено образование. От 1993 г. до сега Хумана Пийпъл ту Пийпъл е обучила над 53,000 учители отдадени на работа в държавни начални училища в Африка и Азия.
  • Обучение на младежи за повишаване на тяхната пригодност за заетост и предприемачество.
  • Образователни услуги за деца от всички нива и възрасти, особено за тези, които са изложени на риск от напускане. Например програма „Храна за знание“ осигурява хранене на над 90 000 деца в основните училища в провинция Мапуто, Мозамбик.

За повече информация по проектите на Хумана вижте линка по-долу:

https://www.humana.org/images/publications/Progress-Report-2020.pdf