ХИВ, СПИН, малария, туберкулоза и недохранване представляват сериозни предизвикателства за общественото здравеoпазване, които възпрепятстват икономическото и социалното развитие. С повече от 30 години опит в развитието на местните общности, Хумана Пийпъл ту Пийпъл управлява голяма мрежа от служители и доброволци в селските райони по целия свят като отговор на тези епидемии. През 2016 г. повече от 11 милиона души са се възползвали от здравните програми на Хумана.

Една от най-добрите ни програми е TCE – Общ контрол на епидемията. Въоръжени с ноу-хау и местен опит, събрани през последните 16 години, инициативата TCE на Хумана Пийпъл ту Пийпъл играе жизненоважна роля в борбата с разпространението на ХИВ, СПИН и туберкулозата чрез интензивна програма за превенция и грижи в около 12 държави. TCE е предназначена да помага на заразени хора, както и на цели общности, за да се постигне контрол върху епидемията. През 2016 г. програмата TCE е достигнала до 6,5 милиона души в Африка и Азия и са тествани 728 750 души, от които 49 500 – за ХИВ +.