Нашите здравни проекти се основават на активното участие на самите хора в техните общности.

Тъй като по-голямата част от 2020 г. премина под знака на пандемията от Covid-19, ако не сме го знаели преди, сега със сигурност си даваме сметка, че неравенството коства животи. Недохранването, претъпканите жилищни пространства, болестите свързани с лошия начин на живот и ограничения достъп до здравеопазване създават перфектните условия, в които вирусът атакува. Елементарните условия като достъп до чиста вода и хигиена, чисти и просторни жилищни помещения и здравословна храна биха могли да спасят хиляди хора от Covid-19. Но неравенството се изразява в това, че милиони хора нямат достъп дори до тези елементарни условия.

Covid-19 показа също, че ваксините могат да бъдат разработени в рамките на месеци. Но веднага след като бяха разработени, в нашия речник влезе нова дума „ваксина-апартейд“ и много хора знаят какво означава това.

В тази обстановка подходът на Хумана Пийпъл ту Пийпъл към здравеопазването става още по-актуален. Нашите здравни проекти се основават на активното участие на самите хора в техните собствени общности. Както във всеки друг аспект от живота, когато събираме хора, за да предприемат необходимите действия, нещата започват да се случват, надеждата расте и се изграждат нови връзки, утвърждаващи живота. Здравните дейности се провеждат чрез всички наши програми: здравни кампании и детско здравеопазване чрез развитието на общността; във фермерските клубове чрез разнообразие на селскостопанското производство водещо до подобряване на храненето и по този начин до подобряване на здравето; производство и използване на питателна храна в училищата; групи за действие в селските райони, организиращи достъп до чиста вода; зеленчукопроизводство в програмите за ХИВ.

За повече информация по проектите на Хумана вижте линка по-долу:

https://www.humana.org/images/publications/Progress-Report-2020.pdf