На 31.05.2019 г. Хумана България раздаде пакети с дрехи, обувки и играчки като част от хуманитарните проекти на компанията в страната за подпомагане на хора в неравностойно положение.

Даренията бяха раздадени на :

· „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“ – с. Оборище, общ. Вълчи Дол, обл. Варна;

· „Дом за медико- социални грижи за деца“; гр.Варна, кв. Виница

· „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“ – с. Горен Чифлик;

· Комплекс за социални услуги за деца и младежи – гр. Варна