Защо дрехи втора употреба?

Ние, от “Хумана – Пийпъл ту пийпъл”,  работим с дрехи втора употреба от 1978 г.

В началото беше много просто да се събират дрехи от преливащото изобилие в Западна Европа и после да се изпращат на най-силно нуждаещите се в Африка.

Превозът от Европа  до Африка беше осигурен безвъзмездно като дарение от големи транспортни компании, както и от някои частни дарители.

Но с нарастването на количествата, това вече не беше достатъчно, така че трябваше да се търсят средства другаде.

Същевременно, разговорите проведени с различни правителства в южната част на Африка доведоха до следния извод: “Хората в Африка не бива да свикват да мислят, че развитието е нещо, пристигащо с кораб от Европа – развитието е това, което ти самият създаваш”.

Така че, вместо просто да раздаваме стоките безплатно, ние започнахме да гледаме на дрехите като на стока, генерираща доход, която може да бъде продадена на цени, достъпни за хората както в Европа, така и в Африка, а парите да се използват за плащане на всички разходи по събирането, сортирането и разпределянето им. Излишъкът, след това, ще се използва за направата на училища и управлението им, както и за развитието на местната общност, за програми за безопасност на храните и здравеопазване в бедните страни.

 

Не е достатъчно само да обръщаме внимание на дрехите втора ръка по света – трябва да се види и голямата картина:

Става дума за облекло за цялото човечество, за ограничените ресурси, както и за CO2.