Част от веригата на употребяваните дрехи

Уан Уърлд Клоутс Трейд България ООД е важна брънка във веригата на употребяваните дрехи на ХУМАНА.

ХУМАНА събира употребявани дрехи в различни страни в Европа, предимно в Италия, Германия и Австрия, а също и в Дания, Швеция и Норвегия. В тези държави, по цялата верига, национални организации помагат за финансирането на проектите за развитие, осъществявани от Федерацията HUMANA People to People. Дрехите се продават и печалбата, след приспадане на разходите, инвестициите и данъците, се използва изцяло за подкрепа на проектите за развитие на Федерацията.

 

Преди да достигнат до магазините, дрехите се разпределят в Сортировачната база в с. Слънчево, Варненско. Там те се разделят в различни категории за различни цели. Артикулите се третират с внимание, за да се запази максимално стойността им. Около 30% от дрехите се продават в магазини за втора употреба в България и Румъния; 30% се изпращат в Африка, и около 10% се продават на местни клиенти или се изнасят. Останалите 30% се пренасочват към рециклиращата индустрия, на местно и международно ниво.