Стани доброволец

Според Уницеф 22000 деца умират всеки ден поради бедност. Те умират „тихо” в някои от най-бедните райони на земята, далеч от нашите поглед и съвест. И тъй като няма гласност по този факт в световен мащаб, това прави смъртта на тези деца още по-невидима.

Според доклада на Уницеф The State of World’s Children почти 1 милиард души са посрещнали 21 век, не можейки да четат и да пишат имената си.

Ако човешко развитие означава разширяване на хоризонтите, тогава бедността ограничава тези възможности драстично и лишава човека дори от най-основното и най-нужното за нормален и здравословен живот.  В резултат на това на човек не е свободен да живее дълго и здравословно, да има приличен стандарт на живот, свобода на избор, самоуважение и да зачита правата на другите. От гледна точка на човешкото развитие, бедността означава много повече от липсата на това, което е необходимо за материалното благосъстояние. Ръка за ръка с бедността вървят и различни болести, които в развитите държави са изчезнали или са сведени до минимум, ниското образование или липсата на такова, лоши условия на живот и много др.

Докладът за човешко развитие от 2011 година поставя под въпрос дали неотложните глобални предизвикателства за устойчиво развитие и равенство трябва да бъдат разглеждани заедно. Предишни доклади показват, че стандартът в повечето страни се покачва през последните десетилетия, но докладът от 2011 показва опасно обръщане на тези тенденции, ако замърсяването на околната среда и социалното неравенство продължават да се засилват.

 

Хората могат да променят света. Те могат да се обединяват и заедно да намират начини да подобрят живота си, да разрешат проблемите си. За да успеят, те имат нужда от някой, който да им даде подкрепа, вдъхновение и да им подаде ръка.

 

Належащите проблеми на човечеството ще се решат най-ефикасно, ако хората от богатите страни и хората от бедните райони се съюзят.

 

Прогресът е колективен процес със широко участие, като най-добре е да бъде ръководен от разумно правителство и с подкрепа от много страни. HUMANA People to People работи с хората и е част от хората, защото това е начинът да се развиваме - заедно.

 

Ако си човек, който вижда разликата и иска да промени нещата към добро, тогава мястото ти е тук, присъедини се към нашите програми.

 

За повече информация:

http://www.drh-movement.org/