Ден на ХУМАНА

Нашият климат, наше предизвикателство

 

 

И през 2014 година темата на Денят на Хумана ще бъде „Нашият климат, наше предизвикателство“. Ежегодното събитие дава възможност на хората да научат повече за изменението на климата, за това какво прави Хумана, за да се бори с него и как всички ние можем да предотвратим някои от трагичните последици от отлагането на действията си.

Вече сме стигнали до такова положение, че повече не може да игнорираме променящите се температури и повишаващите се нива на океана.

С крайния срок за Целите на хилядолетието за развитие, идващ в края на следващата година, е налице общо съгласие по отношение на дебата как трябва да изглежда бъдещото ни развитие през следващите 15 години.

За да е ефективен дългосрочно планът за след 2015, предстоящите инициативи за развитие трябва да насочат усилия в по-ефективни методи за устойчиво бъдеще.

Хумана вярва, че заедно хората могат да създадат силата, необходима за ограничаване на дългосрочните последици от изменението на климата и за адаптиране към промените, които вече са настъпили. Нека вземем мерки заедно!