Здраве

Здравето е основен елемент в много от програмите на Humana People to People. Като цяло здравословното състояние на населението зависи в голяма степен от икономическото състояние, и бедността винаги върви ръка за ръка с лошото здравословно състояние.

Туберкулозата се превръща в една от основните заплахи за хората в Африка, особено за тези, които са ХИВ-позитивни. Съвместното съществуване на туберкулоза и ХИВ допълнително усложнява и подтиска имунната система на ХИВ-позитивните. Туберкулозата е водеща причина за смърт след ХИВ-позитивните.

Болести, които вече не са заплаха в развитите държави, продължават да бъдат заплаха в бедните общности в Африка, като коремен тиф, холера а в някои области малария. Високото кръвно налягане и затлъстяването също се срещат често, в резултат от нездравословния начин на живот.

Humana People to People вярва, че всеки отделен индивид е отговорен за собственото си здраве, но и осъзнава факта, че в бедните африкански общества препятствията пред хората са твърде високи. 

Необходимо е много по-добро образование, за да може хората да имат познания за предотвратяване на болестите. Голяма роля играят съветите, които поколенията предават едно на друго, но в днешния усложнен живот това не е достатъчно.

Налице е необходимостта от здравни заведения, а наличните такива да бъдат по-добре оборудвани, за да могат да отговорят на предизвикателствата, тъй като много хора не получават подходящите грижи и лечение, от които се нуждаят. А поради една или друга причина (бедност, местоживеене и др.), някои дори не получават лечение.