Образование

Образованието  е от основно значение за децата и младите хора, за да развият необходимите умения за работа и нормален живот. Образованието има положително въздействие върху много области от живота, способноста на хората да изкарват прехраната си, капацитета на майките да се грижат за децата (раждаемоста в Мозамбик е 7-8 деца на семейство), за здравето на хората, както и за икономическия прогрес на страната.

72 милиона деца в развиващите се страни все още нямат достъп до училище, а много други не получават образование на необходимото ниво.


Осъзнавайки този факт и нуждата от образование, 
Humana People to People работи по проекти за обучение на учители. От 1993 година насам, 14 000 учители са били обучени в 24 колежа в Мозамбик, Ангола, Малави и Индия. През 2011 Humana People to People създаде колежи за обучение на учители и в Демократична република Конго, Замбия и Гвинея Басау.

В Африка са създадени 11 професионални училища, които дават възможност за обучение, за да могат младите хора да станат част от развитието на своята страна.

Много членове на  организацията работят и в сферата на началното и основното образование с деца от рискова среда, която застрашава възможностите им както за добро образование, така и за достоен живот.

 

 

Програми за обучение на учители в няколко държави


Humana People to People е подписала споразумения с правителствата на няколко държави за създаването и функционирането на колежи за подготовка на начални учители: Ангола (17), Мозамбик (12), Демократична Република Конго (1), Малави (6), Замбия (8), Гвинея Бисау (7).

В Индия планът е  да се продължи внедряването в програмите на Областните институти по образование и обучение в няколко щата, както и в други програми.

 

 

 

 


Професионално обучение на младите

В 11 професионални училища в 6 страни, хиляди млади хора са обучени в ценни умения в сферите на: селското стопанство, строителство, механика, бизнес и аддминистрация, туризъм и др.

 

Училища за деца

В сътрудничество с правителствата на 6 държави са отворени 18 училища за сираци и деца в неравностойно положение или със специални нужди.