Развитие на общности

Програмите за развитие на общности се обединяват под един общ знаменател - Борба срещу бедността рамо до рамо с хората. За да се ръководи подобна програма, се изисква познаване на общността и специфичните й проблеми. Често ръководителят на програмата трябва да бъде "специалист по всичко", за да се справи с многобройните предизвикателства, които предлага специфичната среда.

Основните проекти в сферата на здравеопазването, образованието и производството на продукти допълват проектите на местните правителства по програмата на Обединените Нации "Цели за развитие на хилядолетието". Те често включват, както дългосрочни планове за развитие, така и краткосрочни мерки и действия със специфична цел. 

 

Child Aid - програма Помощ за децата

В 20-та годишнина на Конвенцията за правата на детето,  проектът Child Aid  е един от многото фактори, които допринасят за превръщането на тези права в реалност. Основното мото на програмата е: Помощ за децата, да растат, учат и растат в безопасни и здравословни условия. Всички родители искат да създатат такива условия за децата си, но някои не могат да се справят сами с това.

Програмата засилва капацитета на семействата и техните общности наблягайки на принципа, че за да се отглеждат успешно деца, трябва да е силно самото общество, в което растат. Семействата се обучават заедно по проблеми като: образование, здравеопазване, осигуряване на вода и канализация, генериране на доходи, информираност за околната среда, участие на децата. Child Aid има и по-широки програми за теоретично и практическо обучение на цялата общност по въпросите на здравеопазването, хигиената, околната среда и други специфични проблеми, за да може да се подобрят условия на живот, където е необходимо. Тук важна роля имат началните училища в засегнатите райони - децата, учителите, родителите.

Концепцията на Child Aid включва съобразяване с местните условия и използва различни местни структури и организации, например Групи за действие по селата, съставени от по15-20 семейства с координатор - доброволец. Групите за действие работят ежедневно за справяне с местните проблеми и привличат нови доброволци.

Повечето структури на програмата оперират в селските райони, но концепцията се е доказала ефективна и в бедняшките квартали в някои от големите градове, например в югозападната част Южна Африка.

 


Green Actions - проект Зелени действия

Целта на проекта Green Action е да трансформира цикъла на деградация на околната среда в модел за устойчивост, който да позволява на общноста да си набавя нужните продоволствия за воденето на един нормален живот. Поради човешка експлоатация или липсата на такава, много райони в Африка са извън нужното равновесие като основните факти са: липса на водоснабдяване и електричество, лошо качество на почвата или липсата на такава, които възпрепятсват и застрашават воденето на нормален живот в много райони в Южната част на Африка.

Организират се много практически семинари в които се информира населението относно:

  1. Организация за съхранение на отпадъците.
  2. Съживяване и обогатяване на почвата.
  3. Изграждането на кладенци за набавянето на чиста питейна вода.
  4. Мерки за намаляването на използваните дърва за огрев и прехрана.
  5. Засаждане на дървета и други растения с което се цели да се обогати и подобри качеството на почвата и мн. др.

Финалната цел е подобряване на околната среда като цяло.


Проекти за обществено развитие в Индия

Humana People to People Индия реализира проекти, покриващи всички аспекти на живота и по този начин увеличава здравината на обществото. Идеята на проекта е да се работи заедно с хората за изграждане на достоен живот и благополучие, чрез достъпа до основни услуги - образование, здравеопазване и информация, здрава и безопасна среда и живот без дискриминация. По този начин хората не се лишават от своите икономически, социални, граждански и политически права. 

Дългосрочното развитие се нуждае от устойчиви решения, за да се създаде и просъществува. Проектите са гъвкави и са създадени да посрещат  и улавят възможностите за съдействие с всички, които вървят в същата посока - било то правителствени инициативи, национални или местни програми. В същото време, проектът винаги държи на ясната си визия и основните си методи на работа.

Проектите за обществено развитие са насочени към хората, които се организират в групи по интереси - групи за взаимопомощ, женски групи, фермери, младежки и детски клубове. Главната цел е да се обучат отделни членове на тези групи, за да се заздрави организацията на самите групи, защото това е много важен фактор за устойчиво развитие на обществото.

Humana People to People Индия работи по 16 проекта за обществено развитие в 5 индийски щата, вкл. Раджастан, Харяна, Утар Прадеш, Тамил Наду и Утараханд.